Efter regnet: Vänta gärna med bad!

5 augusti, 2022

Göteborgs Stad manar till försiktighet vid alla sina badplatser – från och med fredag den 5 augusti. Vänta gärna någon dag med att bada efter skyfallet!

På grund av stora regnmängder finns risk för höjda bakteriehalter i vattnet vid badplatser utomhus i Göteborgs kommun.

Eventuell ytterligare information publiceras på goteborg.se och i appen Badplatsen.

När det har regnat mycket eller länge så är badvattenkvaliteten ofta dålig. Regnet för med sig material från land, som fågelspillning och avfall. Det kan också leda till större utsläpp från avlopp. Detta kan göra att mängden föroreningar i vattnet ökar. Råkar man svälja förorenat vatten finns risk att drabbas av bland annat kräkningar och diarré.