Avrådan om bad vid badplatserna Nordrevik och Lindås

5 juli, 2021

Park- och naturförvaltningen avråder från bad vid badplatserna Nordrevik och Lindås. Anledningen är att förvaltningen fått besked om att det har skett en översvämning i en pumpstation i Kungsbacka där spillvatten har läckt ut i havet.

— Vi har tagit prover på badvattnet och visar det sig vara utan anmärkning tar vi bort avrådan. Finns det bakterier i vattnet som överskrider gränsvärdena fortsätter vi att avråda från bad till dess att vattnet är tjänligt, säger Susanne Jörlöv, naturförvaltare, badplatser, på park- och naturförvaltningen.

Information om avrådan kommer finnas på plats och i Badplatsappen. Park- och naturförvaltningen informerar när det finns ny information att gå ut med.