Avrådan från bad vid Fiskebäcksbadet

25 augusti, 2021

Göteborgs Stad avråder från bad vid Fiskebäcksbadet från och med 25 augusti 2021.

Utifrån att provtagningsresultat visat på otjänligt badvatten vid Fiskebäcksbadet har Park- och naturförvaltningen fattat beslut om att avråda från bad. Orsaken är att resultatet av proven visar på höga bakteriehalter.

Skyltar med information och avrådan sätts upp vid badplatsen.

Orsaken till den höga bakteriehalten är ännu oklar. Park- och naturförvaltningen kommer att ta vattenprover regelbundet. Avrådan från bad gäller till dess att vattenproverna visar att vattnet är tjänligt att bada i.

Information publiceras på goteborg.se och i appen Badplatsen om ytterligare information tillkommer och när provtagning visar att badvattnet åter är tjänligt.