Avrådan från bad i Stora Mölnesjön

4 augusti, 2021

Utifrån att provtagningsresultat visat på otjänligt badvatten har park- och naturförvaltningen fattat beslut om att avråda från bad i Stora Mölnesjön i östra Rannebergen norr om Angered.

Orsaken är att resultatet av prover visar på extra höga bakteriehalter. Avrådan gäller tillsvidare.

Information publiceras på goteborg.se och i badplatsappen om ytterligare information tillkommer och när provtagning visar att badvattnet åter är tjänligt.