Det Allmänna Badet

1 juni, 2016

Det Allmänna Badet är en del av den framväxande Jubileumsparken, där idéer och aktiviteter testas inför att en stadspark ska anläggas i den nya stadsdelen Frihamnen. Bassängen längs Kvillepiren är cirka 20 meter lång, 8 meter bred och 1, 8 meter djup. I anslutning till badet ligger sandstranden playan, bastun och ett liten saltvattensbassäng som förses med vatten från den saltvattenskil med rent havsvatten som finns i älven. Det är fri entré till badet och bastun.

Öppettider sommar 2022

Från och med 18 juni till och med 21 augusti är Jubileumsparken öppen för bad och andra aktiviteter alla dagar i veckan.

Måndag, onsdag, fredag, lördag och söndag kl. 12:00 till 18:00

Tisdag och torsdag kl. 15:00 till 21:00.

Då antalet som samtidigt kan vistas på badpontonen är begränsat till 80 personer är badtiderna uppdelade på fyra pass. Ingen förbokning krävs, drop-in gäller. Det innebär att du vissa dagar kan få stå i kö och vänta på plats. Är det däremot få personer som badar kan du stanna flera badpass. Nya omklädningsrum byggs just nu så byt gärna om hemma. Ute på badpontonen finns duschar.

Under sommarsäsongen anordnas träningssimskola. Jubileumsparkens träningssimskola är till för dig som kan simma 100 meter och vill träna på att utveckla dina simkunskaper tillsammans med kunnig personal. Under säsongen kan du boka max 6 tillfällen/person.
Boka träningssimskola

Tillgänglighet:
Vid behov av särskild assistans, mejla: ia@passalen.se.

Älvstaden sköter Det Allmänna Badet och frågor besvaras av dem.
För mer information, bland annat badets öppettider: www.alvstaden.se/jubileumsparken
www.facebook.com/jubileumsparken

Närmaste hållplats:
Busslinjerna 16, 16X, 45, 55 och 402 stannar vid Frihamnsporten.
Spårvagn 5, 6 eller 13, Frihamnen.
Följ gula skyltar: Jubileumsparken.

Hitta närmsta parkering på Parkering Göteborg