Askims simhall

1 september, 2014

Askims simhall är ett inomhusbad med 25-metersbassäng, bastu och gym.

Hitta närmsta parkering på Parkering Göteborg

Här hittar du våra öppettider

Adress: Gärdesvägen 5
E-post: askimssimosporthall@ioff.goteborg.se
Telefon: 031-368 22 30